Midlon Triathlon Team
Pure Triathlon since 1985
Pure Triathlon since 1985
Bestuur
The Team
Lidmaatschap
Lidmaatschap

HUISREGELS MIDLON

ALGEMEEN

Het MIDLON bestuur went de club op een praktisch en pragmatische manier aan te sturen maar om misverstanden of twijfel te vermijden worden bepaalde verwachtingen of afspraken voortaan in dit document (huisregels) ondergebracht en beschikbaar gemaakt voor alle leden.

 

ZWEMTRAINING

Zwemtraining gaan door in het Duinenbad te Middelkerke.

Op zaterdag van 8u00 tot 9u00 (alle leden)
Op dinsdag van 20u30 tot 22u00 (alle leden)
Op donderdag van 20u45 tot 22u00 (alle leden)

Tijdens de schoolvakanties worden de uren aangepast, de leden worden hiervan op de hoogte gebracht via de gebuikelijke kanalen.

Alle leden mogen, mits aangekondigd aan een bestuurslid, één of twee mal iemand meebrengen naar de zwemtraining die ernstig overweegt zich aan te sluiten bij de club, dit om even proef te zwemmen.

Zwemmen in het zwembad van Middelkerke kan als Midlon-lid enkel binnen de daarvoor toegekende uren. Daarbuiten zwemmen wordt dus niet goedgekeurd vanuit het bestuur. Zichzelf toegang verlenen tot het zwembad  buiten de MIDLON zwemuren is niet toegelaten. Bovendien is het zwemmen steeds op eigen risico als er geen redder aanwezig is, ook tijdens de MIDLON zwemuren.

Redders binnen MIDLON:

Chantal Vanderghote/Diederik Vandaele/Joachim Trybou/Frank Vanhove

LOOPTRAINING

Looptrainingen gaan door op de looppiste in Nieuwpoort.

Op maandag van 19u30 tot 21u00 van oktober tot eind maart.

Wijzigingen worden doorgegeven via de gebruikelijke kanalen.

FIETSTRAINING

Tijdens de wintermaanden hebben we op woensdag van 20u15 tot 21u30 een exclusieve Midlon spinningsessie onder leiding van Kurt Dewulf in fitnesscenter The Wave Oostduinkerke, dit is wel met een extra abonnement aan gunsttarief, te betalen in The Wave. (niet tijdens de schoolvakanties)

Fietstraining op de weg worden afgesproken onder de leden via de gebruikelijke kanalen, veelal wordt er op zondag vertrokken vanaf het sportpark te Nieuwpoort voor een langere rit, met als motto samen uit samen thuis.
 PUNTENKLASSEMENT

Het puntenklassement werd op vraag van de leden in 2013 grondig herzien en een gedetailleerde uitleg ivm het puntensysteem kan op vraag via het bestuur bekomen worden. Het basisprincipe is dat atleten punten kunnen verzamelen door aan een wedstrijd deel te nemen die:

-          Minsten 1 triatlon gerelateerde discipline bevat (zwem/fiets/lopen)

-          Toegankelijk is voor elk lid (bvb geen wedstrijd enkel voor militairen, scholenveldloop,…)

-          Geen zwembadwedstrijd

-          Waaraan deelgenomen wordt een recente cluboutfit

Op het einde van elk kalenderjaar wordt het klassement bevroren en voorziet de club een compensatie in kledij of andere, afhankelijk van de beschikbare budgetten.

Elk jaar wordt er  binnen de club een verantwoordelijke aangesteld om de puntenstelling  bij te houden, indien niet duidelijk wie dit is, dan kan dit via het bestuur aangevraagd/toegelicht worden.

Desondanks alle best mogelijke inspanningen van de daartoe aangestelde verantwoordelijke om alles bij te houden, vragen we aan elk lid zijn/haar resultaten binnen een redelijke termijn (< 2 weken) door te geven aan de verantwoordelijke. Indien later dan worden deze mogelijks niet meer weerhouden. Hij/zij moet geldig aan een wedstrijd hebben deelgenomen en gefinished zijn.

Deelname in recente club outfit is een absolute vereiste om in aanmerking te komen voor punten, slechts enkele uitzonderingen zijn daarop toegestaan:

-          Voorafgaand informeren van een bestuurslid

-          Deelname aan een erkende categorie voor “verkleed-achtigen”

-          Indien het lid zelf hoofdsponsor is van Midlon

Indien post-fact wordt vastgesteld dat er niet in club-outfit werd deelgenomen maar toch punten werden toegekend zonder aan één van de uitzonderingen te voldoen, dan zal het betstuur met terugwerkende kracht de puntentelling aanpassen (en het daarover informeren).

 

SPONSORVOORDELEN

De club kan via materiaalsponsors materiaal aan unieke voorwaarden aan zijn leden aanbieden. Deze voordelen kunnen we als club enkel behouden indien de relaties met die materiaalsponsors niet geschaad worden:  er wordt dus van de leden verwacht hier geen misbruik van te maken door bijvoorbeeld doorverkoop aan niet-leden. Indien (door bvb veroudering van fietsmateriaal) alsnog overwogen wordt het materiaal door te verkopen, dan wordt verwacht dat het lid iemand van het bestuur daaromtrent informeert – er worden voor sommige sponsors namelijk lijsten bijgehouden welk lid nog over welk materiaal beschik die we op vraag moeten kunnen voorleggen. De club kan aankopen van sponsormateriaal selectief weigeren.

Waar van toepassing :  de garantie van het aangekochte materiaal staat in principe op naam van de club. Gerelateerde (retour)kosten voor eventuele herstellingen etc zijn steeds voor rekening van het lid.

 

LIDMAATSCHAP

ACTIEF lidmaatschap = standaard lidmaatschap waarbij het lid volwaardig deel uitmaakt van de club en dusdanig voor alle club voordelen in aanmerking komt.  Elk nieuw lid kan enkel als actief lid aansluiten.  Dit houdt in dat er een wedstrijdlicentie genomen wordt bij de VTDL.

PASSIEF lidmaatschap =  lidmaatschap waarbij het lid zich bij Midlon aansluit hoofdzakelijk om verzekerd (via VTDL) te kunnen sporten, deze leden hebben dezelfde voordelen van andere leden enkel hebben ze geen wedstrijdlicentie wel een lidkaart.  Dit is enkel voor bestaande leden die een sabatjaar willen inbouwen.

KIDS = voor kinderen van leden tem 15 jaar.  Kids hebben dezelfde voordelen als volwassenen.

Vorm lidmaatschap                       midlon lidgeld 2018

ACTIEF VOLWASSEN                  
Nieuwe leden: e
erste jaar instap tussen 1 januari-30 juni 150€, instap tussen 1 juli-31 december 75€, exclusief wedstrijdlicentie VTDL
Bestaande leden: 75€/jaar exclusief wedstrijdlicentie VTDL

PASSIEF VOLWASSEN                
75
€/jaar exclusief lidkaart vtdl

KIDS                                            
75€/jaar exclusief VTDL

Tarieven bijkomend te betalen voor de VTDL per jaar:

Kidlicentie: 20€
Jeugdlicentie: 40€
Lidkaart: 40€
Wedstrijdlicentie 70€
Gezinsabonnement: vanaf 3 leden 10€ korting/lid

Meer info hierover op de site van de VTDLALGEMENE ETHIEK

-         Elk Midlon-lid verbindt zich ertoe geen verboden prestatieverbeterende producten tot zich te nemen. Een Midlon-lid doet dus niet aan doping. In het geval van overtredingen kan zijn/haar lidmaatschap onmiddellijk en eenzijdig door het Midlon-bestuur opgezegd worden.

-         Gedurende ACTIEF lidmaatschap is het Midlon-lid verplicht zijn Midlon-teamkledij te dragen op wedstrijden of podiumpresentaties, tenzij toestemming van het bestuur. Het bestuur doet zijn best om elk jaar één over meerdere kledijstukken aan speciale voorwaarden aan te bieten en er wordt van de actieve leden verwacht dat ze zich binnen redelijke termijn van clubkledij voorzien. Indien het bestuur nieuwe wedstrijdkledij (tri-suit) ter beschikking stelt voor een nieuw seizoen, dan wordt  van elke actief lid verwacht deze aan te schaffen (beperkt eigen opleg), uitzonderingen dienen door het bestuur goedgekeurd te  worden maar zullen meestal verwijzen naar een PASSIEF lidmaatschap.

-         Privésponsoring op Midlon-kledij kan enkel mits voorafgaand overleg met het bestuur. Het bestuur zal steeds verwijzen naar het principe dat op Midlon-kledij enkel betalende sponsors vermeld kunnen worden  mits een minimumbedrag van 250 euro/jaar.  Meer uitleg hieronder.

-         Er wordt van verwacht onmiddellijk te reageren indien hij/zij niet akkoord gaat met de huisregels. Het stilzwijgend niet akkoord gaan met de huisregels is geen excuus om deze niet te volgen.

-         Het niet in acht nemen of het niet volgen van de algemene Midlon-ethiek  zal overlegd worden binnen het bestuur en kan opzeggen van het lidmaatschap als resultaat hebben.

PRIVE SPONSORING

Vooreerst zijn wij als club geen voorstander van persoonlijke sponsoring omdat we eigenlijk liever opteren voor sponsors die de hele club tengoede komen.

Wanneer er met persoonlijke sponsors gewerkt wordt dan is dat individueel en heeft de club daar niks aan, dan wordt dat dubieus omdat atleten willen profiteren van alle faciliteiten die de club aanbied, maar zelf niets willen teruggeven.  Wij vragen al altijd dat leden helpen zoeken naar kleine en grote sponsors omdat onze hele clubwerk staat of valt met die sponsoring.

 

Omdat we atleten die meer willen niet willen remmen, beslisten we dit gedeeltelijk toe te staan, maar onder bepaalde voorwaarden.  Bij deze willen we deze voorwaarden nog eens duidelijk maken zodat er geen twijfel bestaat en dat dit allemaal heel transparant is.

 

Het komt er op neer dat een lid mag met privésponsors werken, maar de privésponsors moeten wel kleine sponsor van de club worden, dus per privésponsor dat je op je wedstrijdpak wil vermelden, moet je 250€ aan de club afstaan.  Die privésponsor krijg dan ook wel dezelfde privileges van andere kleine sponsors, (vermelding op website, op de t-shirts, ...)

 

Als je zelf een wedstrijdpak ontwerpt dan moet dit in dezelfde trend zijn van het midlonpak (kleuren en design) en moeten alle sponsors die op het officiele midlonwedstrijdpak staan ook op jou pak staan.  Als je je eigen pak ontwerpt dan moet je met dezelfde kledijleverancier werken als midlon en zal het bestuur je ontwerp goedkeuren, zodat je achteraf geen probleem hebt.  Een eenmalig wedstrijdpak voor vb. een wk met meerdere sponsors op, kan eventueel wel nadat dit met het bestuur besproken is.

Wanneer een lid zelf trainingkledij ontwerpt, dan doet deze dat hoe hij wil, al appreciëren we het toch dat Midlon en eventueel de hoofdsponsors ook hierop vermeld staan.
Om in aanmerking te komen van het puntensysteem en alle ander faciliteiten van de club moet je aan deze voorwaarden voldoen anders wordt je onherroepelijk uit de club gebannen.

Het is tevens ook zo dat de verworven punten in het puntensysteem enkel kunnen gebruikt worden om kledij te kopen van de club.  Andere handig truckjes zoals lidgeld, of de aftrek van dat privésponsor aandeel (250€) zullen in de toekomst niet meer toegestaan worden.


BIJKOMENDE AFSPRAKEN


Elk jaar wordt er een benefit geörganiseerd door de club.  Wat dit juist is wordt telkens op de jaarlijkse ledenvergadering medegedeeld.  Elk lid is geacht hieraan mee te werken, het moedwillig niet willen meewerken hieraan kan tot verval van lidmaatschap leiden.
Er is een nauwe samenwerking tussen Sandman Events en Midlon.  Leden kunnen gratis aan alle wedstrijden van Sandman Events deelnemen, wel worden alle active leden geacht minstens 1x per jaar mee te werken als vrijwilliger op een van de georganiseerde wedstrijden.  De gratis deelnames worden als enige vergoeding gezien.
 
Wanneer er twijfels zijn over bepaalde afspraken kan er altijd bijkomende uitleg gevraagd worden aan het bestuur via email of persoonlijk.
Wij zijn een club gebaseerd op sportiviteit en vriendschap waarbij elk lid respect toont voor andere medeatleten van gelijk welk sportief niveau, geaardheid of etnische afkomst, dit is een ultime voorwaarde op lidmaatschap.